Verhalen uit de praktijk

praktijkverhalen

Je bent een ouder, vriend of vriendin, verzorger, leraar, huisarts, maatschappelijk werker of staat op een andere manier in contact met iemand over wie je de zorg hebt. Je hebt het verband al gelegd dat de oorzaak van de klachten, zoals niet-optimaal functioneren of zelfs vastlopen, wel eens te maken kan hebben met het feit dat die persoon (hierna: de cliënt), een groot verlies heeft geleden. Je  weet geen precieze oorzaak of oplossing, wel zoek je naar een veilige plek waar verkend kan worden waar de oorzaken liggen van de geconstateerde klachten.

Ons uitgangspunt is dat aan zulk gedrag en stemmingen een verlieservaring ten grondslag kan liggen. De cliënt hoeft zich daar zelf niet eens bewust van te zijn, maar is dat soms wel.

Werkwijze

We werken met groepen van minimaal 5 tot maximaal 8 deelnemers, in drie leeftijdscategorieën: 12-15 jaar, 16-20 jaar en 21-30 jaar. De bijeenkomsten duren 2 uur en zijn wekelijks, behalve voor de oudere groep (om de week). We verwachten dat de cliënt er altijd is. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn voor afwezigheid, is vooraf overleg met de begeleiders noodzakelijk. Bij de start wordt afgesproken dat de cliënt minimaal 5 opeenvolgende bijeenkomsten bijwoont. Voorafgaand is er een intakegesprek. Daaruit kan blijken dat er eerst een paar individuele gesprekken nodig zijn voor de cliënt tot de groep kan toetreden, om ervoor te zorgen dat deze zich voldoende veilig voelt.

Startdata

We starten februari 2019 met nieuwe groepen:

Woensdagavonden:

  • 12-15 jaar van 17.00 uur tot 18.30 uur (wekelijks)
  • 16-19 jaar van 19.30 uur tot 21.00 uur (wekelijks)

Donderdagavonden:

  • 20-30 jaar van 18.00 uur tot 20.00 uur (om de week)

Er wordt rekening gehouden met (school)vakanties.

Kosten

De kosten voor deelname aan de groep bedragen € 25 per keer (1,5 uur) dus € 200 voor de hele serie van 8 bijeenkomsten. De intake voor de groep kost € 45. Jij of je ouders betalen voorafgaand aan deelname aan een groep en de betaling is voorwaarde om te kunnen starten. Er is geen restitutie bij voortijdig stoppen met de groepstherapie.
Individuele gesprekken -als die nodig zijn- kosten € 90. Sommige kosten kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Informeer hierover bij je therapeut.

Aanmelding

Aanmelding kan via een mail aan praktijk (apestaart) sinteze.nl onder vermelding van de volgende informatie over jou:

  • Je leeftijd
  • Wie of wat ben je verloren waardoor je graag deelneemt aan een groep?
  • Hoe lang is dat geleden?
  • Heb je eerder al therapie of begeleiding gehad en kun je hier kort iets over zeggen?